Met Couperus in Rome in de hand volgt de wandelende lezer de Romeinse sporen van de Schrijver. De bijna 40 z/w illustraties gunnen de lezer een blik in Couperus’ tijd. Met ziet wat hij gezien moet hebben en men realiseert zich hoeveel en toch hoe weinig er is veranderd in de Eeuwige Stad.